Tan Sri Dato’ Dr. Mohd Munir bin Abdul Majid

Chairman

Bank Muamalat Malaysia Berhad
29th Floor, Menara Bumiputra,
21 Jalan Melaka,
50100 Kuala Lumpur

Tel: +603-2692 9414 (PA – Hafizah)
Fax: +603-2072 5076
Email: m.majid@lse.ac.uk
PA email: hafizahs@muamalat.com.my

- Advertisement -